Lisede Uzaklaştırma Cezası Sicile İşler Mi?

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nin 19. maddesine göre Lise öğrencilere verilen her türlü ceza, ilgili öğrenci dosyalarına kaydedilir. İleriki öğretim yıllarında cezayı gerektiren aynı davranışları yinelemeyen ve iyi hâl çerçevesinde değerlendirilen öğrencilerin durumları, ödül ve disiplin kurulunca tekrar gözden geçirilir. Bu çerçevede, disiplin cezası almış öğrencilerden mezun durumunda olanların cezası öğretmenler kurulu kararına istinaden mezun olacakları öğretim yılının sonunda öğrencinin dosyasından silinir. Bu durum yazılı olarak disiplin cezası almış öğrencinin velisine bildirilir.

 Cezanın kayıtlardan çıkarılma işlemi, öğrencinin sicil dosyasının uygun bir yerine ceza kaydının silinme gerekçesinin açıklanması ve kararın tarihi ile sayısının yazılması şeklinde gerçekleştirilir. Bunlar dışında dosyada başka da bir düzenleme yapılmaz. Bu işlemler yapıldıktan sonra herhangi bir yetkili kurumdan öğrencinin disiplin durumu ile ilgili bilgi istenirse o kuruma, öğrencinin disiplin cezasının bulunmadığı şeklinde bildirimde bulunulur.

 Disiplin Cezaları ve Okuldan Uzaklaştırma

Disiplin Cezasi

 Öğrenciler, makul bir öğrenciden beklenen hal ve hareketleri göstermemeleri ve okul hayatının gerektirdiği kurallara riayet etmemeleri durumunda disiplin cezalarına çarptırılırlar. Bu cezalar kınama ve okuldan uzaklaştırma olarak ikiye ayrılır. Bunun yanında disiplin yönetmeliğinde ceza olarak sıralanmasa da okul hayatında “uyarma cezası” olarak nitelendirilen bir durum bulunmaktadır. Uyarma cezası aslında öğrenciye yaptığı hatalı bir eylemden dolayı bir daha tekrarlarsa kınama cezasına çarptırılacağının yazıyla bildirilmesidir. Bu durum sicile işlemez. Eğer eylem tekrarlanırsa kınama cezası olarak sicile işler.

 Liselerde Okuldan Uzaklaştırma Cezaları

 Okuldan uzaklaştırma cezaları üç tiptir. Bunlardan biri okuldan kısa süreli uzaklaştırmadır. Bir diğeri ise okuldan tasdikname ile uzaklaştırmadır. Sonuncusu da örgün eğitim dışına çıkarma şeklindedir.

 Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasının muhteviyatı, öğrencinin okul açıkken bir gün ile beş gün arasında bir sürede okulun binasında ve bu binanın eklentilerinde herhangi bir eğitim-öğretim etkinliğine katılmasına müsaade edilmemesidir.

 Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasının muhteviyatı, öğrencinin, eğitim-öğretim faaliyetine başka bir okulda devam etmesi şeklinde okuldan uzaklaştırılmasıdır. Örgün eğitim-öğretim dışına çıkarma cezasının muhteviyatı, öğrencinin akşam liseleri hariç devam zorunluluğu olan eğitim-öğretim kurumlarına kayıt yaptırmasına müsaade edilmeksizin tasdikname ile okuldan uzaklaştırılmasıdır.

 Cezalara İtiraz Edilmesi

 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nin 24. maddesine göre, disiplin cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde itiraz edilmesi mümkündür. İtiraz eğer öğrenci 18 yaşını doldurmamış ise velisi tarafından yapılır. Kararın alındığı seviyeye göre okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürü de cezaya itiraz edebilir. Öğrenci ve öğrenci velisi itirazları okul müdürlüğü vasıtasıyla yapılır. Okul müdürlüğü bu itirazları, itirazın yapıldığı tarihi takip eden yedi iş günü içerisinde üst kurullara göndermek zorundadır. İtirazları üst kurullara gönderirken itiraz gerekçesi hakkındaki görüşlerini iletmek zorundadır.

Bu yazıyı oylayın!
[Toplam: 6 Ortalama: 4.3]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir