Hizmet Borçlanması Nasıl Yapılır?

Sigortalı, sigorta süresini kendi isteği ve isteği dışında bozarsa, kesintiye uğrayan bu sürelerin sigorta primlerini ödeyerek hizmet borcu adı verilen sigorta süresinden mahsup eder.

 Hizmet borcu, çalışma dışı dönemlerde dinlenme günlerinin satın alınmasını ifade eder. Sigortalıya ek olarak, yararlanıcı da hizmeti ödünç alabilir. Yani sigortalı veya hak sahibi, geçmişte belirli süreler ödeyerek (bir tür sigorta primi satın alarak) bu günleri hizmet dışı bırakabilir. Hizmet borcu, belirli tarihler arasındaki gün sayısı (yani gün sayısı) için geriye dönük olarak prim ödenerek elde edilen bir hizmettir. Kanunda öngörülen durumlar haricinde, kişinin dilediği gibi geriye dönük olarak hizmet ödünç alma imkanı yoktur.

 Hizmet kredisi denetimi; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 41.Maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 66. maddesinde yer almaktadır. 5510 sayılı Kanunun 41inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat uyarınca zaman zaman çıkarılan Özel Borçlanma Kanunu’ndan borçlanma imkanına ek olarak, aşağıdaki hallerde sigortalı veya hak sahibinin vefat etmesi halinde sigortalı veya hak sahibinin Hizmet sağlamak için yazılı bir talep ödünç alınabilir.5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre borçlanılacak sürelere ait prim tutarı; Kanunun 82. maddesine göre prim ödenecek günlük gelir, belirlenen günlük gelirin %32’sidir (üst ve alt sınır).

 Sigortalıların Borçlanabileceği Hizmet Süreleri Nelerdir?

 SGK’ya, kadın çalışanların doğumdan önce ve sonra iki yıllık doğum borcunu ödemek için doğumdan itibaren borçlanabileceğini bildirerek, toplam altı çocuğun (en fazla üç çocuk) erken emekli olmasının önünü açıyor. Doğumdan yararlanabilmek için kadınların sigortalılık başlangıç ​​tarihinden sonra doğum yapması gerekmektedir. Son olarak, doğum nedeniyle işe gelememe durumunda, kadınlar ve işverenleri adına sigorta primi ödenmemelidir. Askeri kredilerin prim ödemek yerine geriye dönük olarak ödünç alınmasını sağlar. Erkek çalışanların askerlik borçları nedeniyle erken emekli olabilmeleri için sigortaya başlamadan önce askerlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Askeri borç kapsamında özel ve astsubay olarak geçirilen süre ve Yedek Subay Akademisi’nde eğitim dahil.

5510 sayılı kanunda Sigortalıların borçlanabileceği süreler

 Hizmet Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?

 Bireyler, hizmet ödünç almak için SGK’ya resmi bir başvuru yapmalıdır. SGK üzerinden yapılan kişisel başvuruların yanı sıra e-Devlet kapılarından online başvuru hizmetleri de ilk tercih olabilir. 3.600 günden uzun erken emeklilik için, sigorta başlangıç ​​tarihi 9 Eylül 1999 ve daha önceki girişleri içermelidir. Belirtilen tarihten önce ve sonra sigortaya katılan vatandaşlar, diğer şartları yerine getirmeleri halinde erken emekli olabilirler. Eylül 1999’dan sonra sigorta başvurusunda bulunanların erken emekli olabilmeleri için 4,500 prim gününe sahip olmaları gerekmektedir. Mayıs 2008’den sonra sigorta başvurusunda bulunanların 5400 günlük prim tarihini doldurmaları gerekmektedir. 3.600 gün önceden emekli olabilmek için sigorta başlangıç ​​tarihinin 1999’dan önce olması ve vatandaşların 15 yıllık sigorta süresini ve 3.600 günlük prim ödemesini tamamlaması gerekiyor. Kişinin emeklilik yaşı, prim tarihi ve sigorta süresinden sonra belirlenebilir.

Bu yazıyı oylayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir