Hizmet Borçlanması Nasıl Yapılır?

Sigortalı, sigorta süresini kendi isteği ve isteği dışında bozarsa, kesintiye uğrayan bu sürelerin sigorta primlerini...